Сахара храни Амазон

Облаци прашине из највеће пустиње на свету обилују хранљивим састојцима који потпомажу бујање растиња у највећој прашуми на свету.Главно извориште је пространо улегнуће у Чаду. Ваздушна пошта из Африке преноси преко Атлантика потребне минерале амазонским прашумама. Кад је сувље у Африци, у Амазон пристижу веће количине прашине толико опасне за аричко становниоштво а спасонсосно за Амазон!Амазонско растиоње упија угљен диоксид испуштен у атмосферу успоравајући напредовање отопљења леда на половима. Плодоносне прашуме дуж Амазона оскудевају у хранљивим материјама - обилне падавине спирају из земље фосфор, важан за раст, дисање, пренос и складиштење енергије у биљкама... итд. (Парафразирано према једном популарно писаном новинском чланку.) ...

Претражи овај блог

Translate

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

субота, 08. октобар 2011.

Легендарна материја стваралаштва нема епилог


Корице књиге песама Свеска САХАРА АМАЗОН
Белатукадруза (алиас М. Лукића), српско-енглеско издање

Мирослав Лукић

Свеска САХАРА АМАЗОН

СЛИКЕ ПЕСМОМ ТУМАЧЕНЕ
Коауторске слике
Снежане Б. Стефановић
  

Miroslav Lukić

Notebook SAHARA AMAZON

PAINTINGS SEEN THROUGH POEMS
Co-authored paintings by
Snežana B. Stefanović

БУЂЕЊЕ
(Стихови из сна...)

Легендарна материја стваралаштва нема епилог!
Памћење пасе као овце сочну траву до корена, појединости које
засијају у мраку као свици.
Маховина и лишај сијају као призори
обасјани рефлектором у сну.
Тако се објављује Целина, Бог.
Кад дође време да песник прежива слике, као овца,
којих се напасао све гледајући преко спрудова
титравих. Ко изгужван чаршав, синуо је лог,
цветови, семе... Месечина, обасјавши пустињски песак,
камен - камен на обали, или на речном дну,
обао, углачан...

(Одломак из Буђење (Стихови из сна...))

AWAKENING

(Verses from a dream...)

Legendary substance of creation has no epilogue!
Memory grazes succulent grass like the sheep, to the roots, details glisten in the dark like fireflies.
Moss and lichen shining in the dream
as if in a spotlight.
That is how Unity, God, makes itself known.
When the time comes for the poet to ruminate, like the sheep,
the paintings he grazed looking across the sparkling
reefs. Like wrinkled sheets, shone the log,
flowers, seeds... Moonlight shining over desert sand,
rock – rock on the shore, or at the bottom of the river,
round, polished...

(Excerpt from Awakening (Verses from a dream...))
Превод на енглески  Јелена Ђурђевић

"...  У песмама и сликама имплициран је неки поетички систем. Можда отворено – затворени систем. Тај хибридни систем отвара се манифест – програмском песмом (одломцима), односно манифест – програмаском сликом Буђење (сликарка је накнадно ову у Каталогу слику без назива, назвала оправдано по песми Мирослава Лукића Буђење). Као да је песник освестио сликарку – рекао јој шта је насликала.
Да – нека Снежанина смирена у буђењу богиња поезије, муза њеног сликарства. Буђење на граници сна и јаве, месту где се лови ирационално, потиснуто, несвесно.
Наравно, странице и странице се могу писати о овим двема преграмско – манифест творевинама.
И о песмама Лукића и о сликама Снежане Б. Стефановић могу се писати целе књиге. То смо показали у неколико књига о песништву Лукића и посебно у Сенкама тишине. Треба само рећи да и у овој књизи има аутентичне мистике и лирске и ликовне.
За мене је поетички провокативна ова књига. У тренутцима гледајући њене странице чини ми се да су слике тумач текста, да су слике мета на текст. Да су нека „илустрација“ бар у песмама и одломцима изабраним за ову књигу. Можда желим да видим равнотежу Реч – Слика.
Но ширина и лирски степен апстракције песама омогућавају различита уживљавања, доживљаје. Управо, како би рекли математички поетичари, омогућавају икс(х) значења, доживљаја, а поготову ако се укрштају на овакав начин песма и слика.
Дух и песника и сликарке се отимају „јасним категоријама малограђанским, урбано – градским где се види добро – зло, лепо – ружно, јасно – нејасно, смисао – бесмисао...
Њихов дух је близак умовањима о смислу бесмисла – о есхатолошком што сам у некој мери тумачио и у књигама о Мирославу Лукићу и у монографији о Снежани Б. Стефановић.
Јединствености структуре књиге и тумачењу слика – песма и песма – слика доприноси и пеников поговор – Белешка на крају и библиографски делови о сликарки и полиграфу и песнику Мирославу Лукићу.
Импресионира нека врста закључног текста – Белешка на крају у којој песник згуснуто неком лирском монтажом од назива слика показује и своје одушевљење сликама. Он  у сликарки Снежани Б. Стефановић види „осујећену  сликарку“. Он види умешаност „судбине, анђела, чаролију игре која излази из тамне матрице“. У чињеници његовог открића сликарке. Мислим, познавајући и дела Мирослава Лукића да нису случајно слике Снежане Б. Стефановић деловале провокативно, па и трансцедентно провокативно. У одушевљењу сликама Снежане Б. Стефановић Лукић је песник, лиричар. Ја као критичар, есејиста сам присебнији. Природно је да ми је ближи бог критике МОМ бар у резервисаности.
Наравно, да и библиографија полиграфа Мирослава Лукића много значи, пре свега за сликарку коауторку уз песме и Белешку на крају. Библиографија потврђује неки значај сликаеке који јој даје песник Лукић.
То о чему говоримо читаће и читаоци на енглеском језику.   ... "
                   Одломак из рецензије Миодрага Мркића: Слике песмом тумачене, али и песме сликом тумачене (стр. 71-72)
____________________

Мирослав Лукић /Miroslav Lukić
Свеска САХАРА АМАЗОН/ Notebook SAHARA AMAZON
Слике песмом тумачене/ Paintings seen through poems
Коауторске слике Снежане Б. Стефановић/ Co-authored paintings by Snežana B. Stefanović

 Рецензија/ Review
Миодраг Мркић/ Miodrag Mrkić

Превод на енглески језик/ Translation into English
Јелена Ђурђевић/Jelena Đurić

Прво издање/ First edition
2011.

Издавач/ Publisher
Заветине/ Zavetine ...

94 стр.: илустр.;21 цм. Библиотека Царски рез - Edition Sectio Caesarea

ISBN 978-86-82255-10-9
Напомена: Белатукадруз је псеудоним Мирослава Лукића. Упоредо срп. текст и енглески превод. - Текст ћир. и лат....Популарни постови